Podjazd

Do czego potrzebny jest harmonogram prac?

Pracownik z taczką podczas pracy
Podjazd
Do projektu ogrodu, oprócz specyfikacji wszystkich materiałów i zestawienia przewidywanych kosztów robocizny, dołączony powinien być również plan robót. Zaplanowanie i rozmieszczenie w czasie przewidywanych do wykonania prac w ogrodzie, ułatwia ich skoordynowanie w trakcie jego realizacji oraz umożliwia oszacowanie czasu trwania całego procesu zakładania ogrodu. Harmonogram prac to również istotne źródło informacji dla Inwestorów, na temat tego co dzieje się aktualnie dookoła ich domu. Plan robót związany z zakładaniem ogrodu zwykle wygląda jak poniżej:
  1. oczyszczenie terenu,
  2. prace ziemne (niwelacje terenu, wykonanie wykopu pod zbiornik wodny)
  3. odwodnienie działki (w przypadku nieprzepuszczalnego podłoża na terenie działki i widocznego stagnowania wody po opadach atmosferycznych)
  4. budowa nawierzchni utwardzonych (z uwzględnieniem wykonania przepustów pod okablowanie i linie kroplujące)
  5. wykonanie elementów małej architektury wymagających betonowej podbudowy (altany, pergole, ogrodzenia, murki oporowe, schody ogrodowe)
  6. poprowadzenie w ziemi przewodów instalacji elektrycznej rur instalacji nawadniającej
  7. sadzenie roślin;
  8. zakładanie trawnika;
  9. montaż nadziemnych elementów instalacji (opraw oświetleniowych, zraszaczy).
  10. Rozłożenie dodatków, dekoracji
Podczas zakładania ogrodu, kluczowe jest kontrolowanie postępu prac i szybkie reagowanie w razie nieprzewidzianych problemów. Skoordynowanie rozpoczęcia robót poszczególnych wykonawców zapewnia sprawną realizację nawet najbardziej skomplikowanego ogrodu.