Zakładanie ogrodów

Podjazd

Do czego potrzebny jest harmonogram prac?

h1{margin-left:40px;} @media only screen and (max-width: 1000px) { .wp-block-column {width:100% !important;} h1{margin-left:0;} } .wp-block-column {width:50%; } Do projektu ogrodu, oprócz specyfikacji wszystkich materiałów i zestawienia przewidywanych kosztów robocizny, dołączony powinien być również plan robót. Zaplanowanie i rozmieszczenie w czasie przewidywanych do wykonania prac w ogrodzie, ułatwia ich skoordynowanie w trakcie jego realizacji oraz umożliwia oszacowanie czasu trwania całego procesu zakładania ogrodu. Harmonogram prac to również istotne źródło informacji dla Inwestorów, na temat tego co dzieje się aktualnie dookoła ich domu. Plan robót związany z zakładaniem ogrodu zwykle wygląda jak poniżej: oczyszczenie...